Werkwijze

Hoe werk jij?

We beginnen bij jouw verhaal. Jij bent uniek en het is aan ons te ontdekken wie je bent en hoe je werkt.

Mijn manier van werken is niet om je een paar goede tips mee te geven en dan afscheid te nemen. Google dan gewoon op het woord stress, dat gaat sneller. Tegelijkertijd zal je wel praktisch advies van mij gaan krijgen waar je wat aan hebt. We gaan echter ook een paar lagen dieper. We gaan samen jouw verhaal in kaart brengen. Wat heb je meegekregen via je DNA wat maakt dat je bent waar je bent en doet wat je doet? Wat heb je over jezelf geleerd toen je opgroeide? Lang niet alles wat je nu doet moet helemaal anders om je meer jezelf te laten zijn.

Door samen te begrijpen wie je bent, kijken we naar waar je naartoe wilt en wat hiervoor nodig is. Welke gedragspatronen kan je hiervoor goed gebruiken en welke talenten kan je versterken? Welke kwaliteiten heb je verwaarloosd en zijn jouw sleutel naar een vervuld werkzaam leven? Veel mensen komen vast te zitten in hun werk omdat ze niet dat doen waar ze voor zijn gemaakt, of omdat hun overtuigingen over zichzelf, de ander of de wereld om hen heen het leven zwaarder maakt dan nodig.

Samenvattend zoeken we samen naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat brengt je hier?
 • Wie ben je?
 • Wat kan je?
 • Wat wil je?
 • Waar wil je naartoe?
 • Hoe kom je daar?

Ik wil niet zeggen dat het leven een groot feest is. Leven is ook zwaar en ingewikkeld, maar gelukkig heeft het ook de potentie om erg mooi en vervullend te zijn. Ik duik graag met jou in jouw verhaal zodat je met frisse moed en hoop voor de toekomst weer door kunt!

Hoe werk ik?

Mijn cliënten zeggen dat ze er vooral veel aan hebben dat ik hen accepteer zoals ze zijn. Iedereen maakt fouten en verkeerde keuzes, dat hoort bij mens zijn. Ik neem de tijd voor je, luister tussen de regels door en spiegel wat ik hoor en zie. Met een mooi woord ‘empathische confrontatie’. Soms kan ik direct zijn, maar alleen als ons contact dat toestaat en jij dat nodig hebt. Ik werk met verschillende methoden en planmatig, maar kan het plan aanpassen als jouw traject daarom vraagt. Jij en jouw doelen staan centraal, niet mijn plan of de gebruikte methoden.

Wat onderscheid mij als psycholoog-coach?

 • Kennis van mens & organisatie
 • Maatwerk, op methodische basis
 • Academisch toegepast
 • Analytisch, maar met humor
 • Opgeleid als psycholoog & coach
 • Van stress naar loopbaanvragen

Ik maak gebruik van technieken uit de volgende methoden:

 • Schematherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte coaching
 • Acceptance and commitment therapie
 • Systeemtherapie
 • Positieve psychologie

Sommige cliënten vinden het fijn om te weten dat ik ben aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en diverse registraties heb. Wil je meer weten over mijn werk en opleidingsverleden, dan verwijs ik je graag naar mijn LinkedIn profiel. Kennen we elkaar? Stuur dan gelijk een connectieverzoek. 

 • Lid van CVPPP (vereniging van Christelijke psychiaters, psychologen en psychotherapeuten)
 • PSYCHOLOOG NIP: nummer 231484

jouw verhaal

“Ik duik graag met jou in jouw verhaal zodat je met frisse moed en hoop voor de toekomst weer door kan!”

talenten en temperament ontdekken

Door te ontdekken wat je talenten zijn, je temperament was als kind en wat je toen leuk vond om te doen, krijg je aanwijzingen waarom je niet datgene voor elkaar krijgt in het hier en nu. Mijn methode richt zich op de aanpak in het hier en nu, lerend van je verleden, plannen makend voor de toekomst.

In je leven leer de een heel pallet aan gedragingen aan die je helpen om de uitdagingen waar je voor gesteld wordt aan te pakken. Veel van deze gedragingen of gedragspatronen leer je al vroeg in je leven. Je ontwikkelt ze en ruilt gedragingen in die niet meer werken voor andere. Als peuter hielp het om te huilen en aan het been van je moeder te hangen als je honger had, maar als je 40 bent, pak je je wens om te eten waarschijnlijk anders aan. Aan het been van je partner hangen is in zo’n geval minder effectief. Toch; jong geleerd is oud gedaan. Als je merkt dat iets wat je altijd deed niet meer volstaat, zal je iets anders moeten doen.

Oud gedrag moeten loslaten is niet zo makkelijk. Vergelijk het met het aanleren van een gezond eetpatroon of stoppen met roken. Veel gedrag wat je tegenwerkt is voor jezelf niet goed te herkennen, ook omdat het voor jou zo normaal is. Ik kan je helpen dit te onderzoeken en nieuw gedrag aan te leren. Hierdoor kan je effectiever met je (werk)uitdagingen omgaan en deze overwinnen. Ik doe dit niet met magische methoden, maar met een uitgekiend pakket van interventies uit verschillende bewezen effectieve psychologische methoden. Denk dan aan cognitieve gedragstherapie, schematherapie, systeeemtherapie en oplossingsgerichte coaching.

Centraal in mijn begeleiding staat het begrijpen van jou als persoon en zo de puzzel leggen naar de toekomst. Wat maakt je blij, en wat verdrietig? Wat vond je vroeger leuk om te doen en kon je goed? Wat gebeurt er met je als je veel werk op je bord krijgt? Welke overtuigingen zijn jouw ankers bij uitdagende situaties? Wat doe je als je stress ervaart, en hoe reageert je omgeving?

Job Crafting & Jd-R model

Tijdens de behandeling van stressklachten, gebruik ik onder andere twee werkgerelateerde zienswijzen die ik hieronder zal toelichten.

Job Crafting

Dit is een manier van het aanpassen van je functie aan jouw wensen en behoeften. Hierdoor ervaar je meer energie, autonomie en werkplezier. Het verhoogt je draagkracht. Job crafting valt uiteen in die onderdelen.

 • Task crafting: De taken die je doet kan je veranderen. Hoeveel, welke taken, de aard van je taken. Bijvoorbeeld een magazijnmedewerker die het tot zijn verantwoordelijkheid heeft gemaakt om nieuwe medewerkers rond te leiden en in te werken. Zonder dat dit expliciet van hem wordt verwacht.
 • Relational crafting: Het aanpassen hoe vaak en met wie je samenwerkt.  Bijvoorbeeld het zoeken van de samenwerking met andere instellingen wanneer je als psycholoog een cliënt behandelt.
 • Cognitive crafting: Aanpassen hoe je waarde en belang hecht en betekenis geeft aan het werk. Dit heeft te maken met zingeving. Bijvoorbeeld kappers die niet alleen haren knippen maar het als een taak zien om mensen zover te krijgen hun levensverhaal te vertellen en empathisch te steunen als iemand ergens mee blijkt te zitten.

JR-D model

Een ander model waar ik dankbaar gebruik van maak is het JobDemands-Resource model. Dit model legt uit dat de manier hoe je je werkdruk ervaart, voortkomt uit veel verschillende aspecten van je baan, die opgedeeld kunnen worden in twee groepen. De stressoren en de hulpbronnen. De stressoren zijn alle aspecten die je werk zwaar maken. Denk aan hoeveel werk je moet verrichten, de complexiteit van je taken, je werk-privé balans etc. Hulpbronnen zijn die aspecten die je werk leuk maken en je energie geven. Voorbeelden hiervan zijn; ontwikkelingsmogelijkheden, autonomie, steun van je leidinggevende of collega’s, etc. De hulpbronnen zorgen voor draagkracht, de stressoren voor draaglast. De naamgeving van mijn bedrijf komt hier dan ook rechtstreeks vandaan. Werken aan draagkracht of hulpbronnen is op de lange termijn namelijk veel beter te beïnvloeden dan de stressoren. 

Een interessante wisselwerking in het model is het gegeven dat voldoende aanwezige hulpbronnen ervoor zorgen dat negatieve effecten van stressoren minder sterk worden. Steker nog, hoe zwaarder je baan, hoe meer je hebt aan de hulpbronnen. 

 

 

jouw talenten en temperament

lerend van je verleden, plannen makend voor de toekomst.

contact

PLAN EEN KENNISMAKING
MET JEROEN