Aanbod

Van acute stress naar loopbaanvragen en zingeving

Burn-out / stress, loopbaancoaching, arbeidspastoraat

Behandeling bij acute stressklachten
Als je werkt ervaar je regelmatig in meer of mindere mate werkstress. Meestal komt dit door een drukke periode met veel werk, een net iets te grote uitdaging of een conflict met een collega. De kans dat je er last van krijgt is groter als ook je privé niet op rolletjes loopt. Dit is zogenaamde piekbelasting. Aangezien een mens veerkrachtig is zakt deze stress vanzelf en kan je weer vol energie verder, nadat je hersteld bent van deze extra belasting.

Behandeling van burn-out
Het kan echter ook gebeuren dat je de stress niet onder controle krijgt. Wat je eerder deed om er weer bovenop te komen werkt niet meer en je hebt het gevoel vast te zitten.  Als je vast komt te zitten in het heden, is het goed om te ontdekken hoe dit komt, maar vooral hoe je hieruit komt. Je verleden kan je hierbij van dienst zijn. In deze module onderzoeken we je gedragspatronen, je drijfveren en je reactie op uitdagingen in je leven. We benoemen wat je kwaliteiten zijn je ideale werkomstandigheden. Zo kan je weer met meer vertrouwen en draagkracht verdere stappen maken.

Loopbaancoaching
In deze module kijken we naar de toekomst. Waar wil je naartoe? Wat past bij jou als uniek persoon? Er is maar één iemand met jouw pakket aan talenten, drijfveren, dromen en wensen. Welke plek mag jij innemen in je werkzame leven? Waar kom jij optimaal tot je recht?

Arbeidspastoraat
Op je werk wil je ook leven vanuit je geloofsovertuiging. Je bent immers niet iemand anders dan thuis. Hoe integreer je werk en geloof op een  manier wat recht doet aan jou als christen, en jou als professional? Meer loopbaangerichte vragen passen ook onder deze vorm van begeleiding. Past deze functie en deze organisatie bij mij? Waar zou God mij willen zien? Hoe laat ik mij leiden door God in mijn werk? 

Ik zou het een eer vinden om met je op pad te mogen en je te zien ontwikkelen naar wie je daadwerkelijk bent. Samen schatgraven naar de ‘af te stoffen’ talenten die je meer kunnen laten groeien naar een zinvol en vervuld leven.

De Draagkracht aanpak van Burn-out

Vanuit onderzoek naar de effectiviteit van behandeling van burn-out is gebleken dat de combinatie van cognitieve gedragstherapie met organisatiegerichte interventies beter werkt. Behandelingen hebben een middelgrote tot groot effect op vermoeidheid, spanning en depressieve klachten. Met name de organisatiegerichte interventies zorgden voor een versnelling van werkhervatting na burn-out. Dit is de reden dat deze behandeling deze twee aanpakken verenigt.

Het bevredigen van psychologische basisbehoeften als autonomie, competentie en verbondenheid, gaat gepaard met het concept bevlogenheid. Het uitblijven van deze bevrediging kan leiden tot het tegenovergestelde van bevlogenheid, burn-out. Daarom is in deze behandeling gekozen om een vorm van cognitieve gedragstherapie toe te passen die niet alleen aandacht heeft voor overtuigingen en aannames die de psychische gezondheid schade doen. In de module therapie wordt gewerkt met schema-therapeutische interventies. Schematherapie gaat uit van het ontdekken en veranderen van disfunctionele gedragspatronen die voortkomen uit onvervulde behoeften uit de kindertijd.

Kompas trajecten

De ‘Draagkracht Kompas trajecten’ omvatten een uitgekiend pallet aan werkvormen, met een helder samenhang. Het helpt je van acute klachten, langs je eigen valkuilen, in de richting van je optimale werkomgeving. Het gaat nog een stap verder door de situatie te schetsen van jouw gewenste werktoekomst. Het mondt uit in een helder actieplan waarmee jij direct aan de slag kunt. Hieronder staan de modulen waaruit het traject bestaat verder beschreven. Tijdens het kennismakingsgesprek kiezen we het best passende traject voor jou. Kompas Brons is met name preventie en naar voren kijken. Ruim voldoende als de lichte klachten hebt en meer veer- en draagkracht wilt ontwikkelen voor de langere termijn. Kompas Zilver is het meest voorkomende traject, en een compleet pakket voor wie stressklachten heeft en hierin naar zijn gedragspatronen wil kijken.

Klachtenreductie

In het eerste gedeelte van de begeleiding gaat het om snel de ergste klachten verminderen, zodat ruimte gemaakt kan worden voor verdere verandering. Wanneer je hevige klachten hebt als; paniek, verstoorde slaap, slecht werkend geheugen en ernstige vermoeidheid, dan heeft het aanboren van een diepere laag dan gedrag minder zin. Je komt hier simpelweg niet terecht als hevige klachten de overhand hebben. We gaan daarom in deze module vooral kijken naar het ontstaan, verloop en de patronen in je klachten. Ook kijken we naar de impact van de klachten op de rest van je leven. We gaan aan de slag met je dagstructuur, hersteltijd, te plannen activiteiten etc. Slaaphygiëne en eventueel ontspanningsoefeningen komen aan de orde in deze module.

Schemagerichte begeleiding

Deze module is het meest ‘therapeutisch’ binnen het traject. Hier staan we stil bij de herkomst van je gedragspatronen. Zijn het steeds dezelfde uitdagingen of type mensen waardoor je uit het lood wordt geslagen? In welke situaties op het werk reageer je heviger dan de situatie zou doen vermoeden of aanleiding toe geeft? Ieder mens heeft bepaalde zienswijzen waarmee hij de werkelijkheid benadert. Deze ‘bril’ zorgt ervoor dat jij op een unieke manier naar jezelf en de ander kijkt. Als kind krijg je via je genen, maar ook door je opvoeding mee hoe je je dient te gedragen en wat het resultaat is van jouw gedrag. Bij ieder mens ontstaan bij zijn ontwikkeling vertekeningen. Jouw perspectief klopt niet altijd. Dat is niet erg, tenzij het je in problemen brengt. We onderzoeken wat jouw ‘schema’s’ of vertekeningen zijn en hoe jij hier mee omgaat. Naast de vertekeningen zetten we jou neer als ‘gezonde en stevige volwassene’. Door te onderzoeken wanneer je last hebt van je eigen gedrag en deze in het licht te zetten van vanuit onderzoek gevonden vertekeningen, gaan we aan het werk om jouw gezonde deel te laten groeien.

Werkgerichte interventies

Samen onderzoeken we wat voor jouw werkomstandigheden zijn waarin jij floreert. Wat heb je nodig van je baas, je collega’s, en de fysieke en psychologische werkomstandigheden? De behandeling van chronische stress kan je benaderen vanuit enkel jou als persoon, maar het wordt sterker als we kijken naar de interactie tussen jou en je werkomgeving. Hiervoor gebruik ik een veelheid van werkvormen, waaronder het ‘Job demands en resource model’. We bekijken hoe jouw werkomgeving eruit ziet, en wat hierin factoren zijn die je energie geven en die je energie kosten. Hoe staat het met de factoren die bepalend zijn voor jouw werkgeluk, en met de balans tussen de energiegevers en -nemers? Ook gaan we aan de slag met wat ‘Job Crafting’ wordt genoemd. Als we weten wat jij nodig hebt, en we weten hoe jouw werkomgeving eruit ziet, kunnen we heel gericht zoeken naar waar verbetering nodig is. Wat kan je zelf aanpassen, zodat het past bij wie jij bent? Denk aan taken, collega’s of simpelweg de wijze hoe je kijkt naar wat je dagelijks doet.

Loopbaanrichting

Tijdens deze module kijken we naar voren, naar dat wat er nog niet is. We gaan eerst terug naar de eerste keer dat je dit deed. Wat wilde je vroeger worden toen je klein was, en wat was het waarom je dat zo aansprak? De aspecten die je vroeger aanspraken, zijn wellicht vandaag nog steeds relevant. Misschien wil je geen straaljagerpiloot meer worden, maar houdt je nog steeds van snelheid en kracht. Middels verschillende rationele, maar vooral ook creatieve manieren gaan we op zoek naar jouw toekomstdroom. Zonder droom geen toekomst. Ik zal je helpen om je verbeelding in te zetten als manier om je toekomst vorm te geven. Je loopbaan hoeft geen recht geëffend pad richting de top te zijn. Meestal is het een lappendeken waaraan je steeds een stukje toevoegt, totdat je een mooi geheel krijgt.

Actieplan

Tijdens de afspraken die we hebben gehad heb je waarschijnlijk legio nieuwe inzichten verkregen. Inzichten over jezelf, je werkplek en de match hiertussen. Ook heb je gekeken naar je toekomst en hier een beeld van gemaakt. Dan is het nu tijd om tussen al deze kennis en plannen een brug te bouwen. Deze brug bestaat uit lange termijn en korte termijn doelen. We gaan zover om minimaal de eerste acties uit te zetten richting jouw gewenste situatie. Dit behelst wellicht een verscheidenheid aan acties. Soms ga je op zoek naar ander werk, maar vaker nog naar verbreding, verdieping en specificering van je huidige baan. Je weet nu immers wat je wilt, kunt en naartoe wilt. Tijd voor actie.

Kompas Goud

Met het traject Kompas Zilver heb je de meest werkzame  werkvormen gebruikt. Voor sommigen is dit genoeg, en anderen vinden het fijn om net wat meer tijd te nemen om net een stukje verder te komen. Dat kan met ‘Kompas Goud’. Dit traject omvat dezelfde modulen als het ‘Kompas Zilver’ traject, aangevuld met twee extra modulen. Je hebt hierin de keuze uit; werkhervatting, time-management en terugvalpreventie.

Werkhervatting

Deze module geeft extra aandacht voor het proces waarin jij na een periode van verminderde inzetbaarheid weer gaat re-integreren. Waar let je op qua belastbaarheid en hoe stem je dit af met je leidinggevende. We bespreken de gesprekken voor met bijvoorbeeld de casemanager of de bedrijfsarts. Ik zal contact leggen met de bedrijfsarts om een samenhangend plan te maken tussen wat wij in de sessie doen en de terugkeer naar het arbeidsproces.

Time-management

Misschien ligt jouw grootste uitdaging wel op het gebied van het plannen van jouw agenda. Tijdens deze module geven we ook hier extra ruimte aan. Hoe ga je om met de doorlopende stroom aan e-mails? Hoe houd je een goede energiebalans op een dag, zodat je ook aan het einde ervan scherp genoeg bent voor de taken die je te doen hebt?

Terugvalpreventie

De terugvalpreventie is een drie-tal gesprekken over de periode van een half jaar, waarin jij aan de slag gaat met de plannen die je tijdens het traject hebt gemaakt. Je bent uit de startblokken geschoten, vol goede moed. Nu is het een kwestie van volhouden. Nieuw gedrag en het dagelijks inzetten van je nieuwe inzichten worden nu op de proef gesteld. Misschien moet je je plan wel bijstellen vanwege een onverwachte gebeurtenis. Hoe doe je dit, zonder de doelen die je gesteld hebt uit het oog te verliezen? Met deze en andere uitdagingen ga ik je helpen tijdens deze extra module.

Traject vs maatwerk?

Evidence based methoden aanpassen aan jouw unieke persoon en vraag

Vorm en werkvormen:

Er zijn tal van werkvormen en interventies mogelijk in te zetten. Ik zal een voorstel doen aan de hand van het intakegesprek. In de Kompas trajecten heb ik een uitgekiende selectie gemaakt op basis van wetenschap en de ervaringen van mijn cliënten. Mocht je andere ideeën hebben of voorkeuren voor bepaalde besproken werkvormen, dan passen we deze aan in het traject. Het is jouw traject, jouw doelen, jouw leven.  Uiteindelijk bepalen we met elkaar hoe we samenwerken.

Bouwstenen

Jouw leven is uniek. Er is niemand zoals jij. Daar wil ik recht aan doen. Een begeleidingstraject is daarom ook geen ‘one size fits all’. Wel heb ik een methode ontwikkeld wat een kader schept om vanuit stress en burn-out te herstellen en verder te groeien. Deze vind je elders op de site.

Visie op begeleiden

Ik werk academisch toegepast. Dat wil zeggen dat ik wetenschappelijk getoetste werkwijzen gebruik in wat ik doe. Hiermee heb jij als cliënt een psycholoog die weet wat hij doet en die doet wat werkt. De wetenschap onderzoekt methoden in therapie en coaching continu. Ik houd dit bij en gebruik hiervan wat past binnen wat ik doe. Ook volg ik cursussen en workshops om de interventies zo methodegetrouw uit te voeren. Samen met jou evalueer ik of wat we doen bijdraagt aan jouw doelen. Zo blijven we op koers. 

Begeleiden, coachen, behandelen of therapie?

Deze termen zie je nogal eens door elkaar gebruikt worden, wat verwarrend kan zijn. In de kern is een behandelaar iemand die klachten probeert weg te nemen. Het duidelijkste voorbeeld is de dokter. Deze behandelt je gebroken been door er gisp omheen te zetten. De behandeling is geslaagd als blijkt dat na enige weken de breuk hersteld is. Een psycholoog behandelt in de meeste gevallen ook klachtgericht. De klachten worden samengevat en geduid als een psychische stoornis en stoornisgericht behandeld. Na een aantal behandelsessies zijn de klachten in zo’n mate afgenomen dat je niet meer voldoet aan een psychische stoornis. Psychische stoornissen worden behandeld in de GGZ. Een behandelaar wordt betaald vanuit de zorgverzekeraar van de cliënt, en de cliënt betaalt alleen het eigen risico. Dit systeem werkt vrij goed, als je voldoet aan de criteria van een stoornis en bereid bent voor langere tijd op een wachtlijst te staan voor behandeling in de GGZ. Als je burn-out bent en/of stress klachten hebt, werkt dit anders. Ditzelfde geldt overigens wanneer je zingevingsvragen hebt. Deze klachten kunnen niet gebundeld worden tot een psychische stoornis die behandeld wordt in de GGZ en betaald wordt vanuit de zorgverzekering. De klachten zijn echt, de diagnose burn-out ook, maar de verzekeraar vergoedt dit niet. De reden is dat burn-out en stress werk gerelateerde klachten zijn, of in ieder geval zo worden gezien. Tegelijkertijd weet iedereen die een burn-out heeft gehad dat je er ‘echte’ klachten van hebt gehad, en er goed ziek van kunt zijn. Met deze klachten zal je je dus elders moeten melden. Hier kom ik in beeld. In mijn praktijk ben ik geen psycholoog die stoornis-specifiek werkt vanuit een psychiatrische classificatie. Wel ben ik opgeleid om dit te doen. Ook ben ik geen coach, maar psycholoog. Coaching is een proces waarbij aangezet wordt tot persoonlijke groei en zelfontplooiing. Het is niet zo dat ik als psycholoog geen oog heb voor psychische klachten of voor persoonlijke groei, maar in mijn visie vraagt de aanpak van burn-out en stress iets anders. Ik wil verder kijken dan psychische klachten en voorwaarde scheppend werken om zelfontplooiing mogelijk te maken. Wat bedoel ik hiermee? Ik zie dat zowel de klacht gericht werkende psycholoog alsook de ontwikkelingsgerichte coach te ver in het proces beginnen. Wat maakt dat de klachten zijn ontstaan? Wat maakt dat jij die doelen wilt bereiken die je nastreeft? Terug naar het begin, om vervolgens met overtuiging weer vooruit te kunnen. 

Pastorale begeleiding / Arbeidspastoraat

Wanneer je christen bent kan je uiteraard ook last krijgen van stress klachten, burn-out of een gevoel hebben van zinloosheid. We leven in een wereld die ons vertelt dat alles kan, als je maar wilt en je maar je best doet. Impliciet zegt deze wereld ons dat wanneer je niet hebt, je niet wilt, of je niet genoeg je best hebt gedaan. Ongeluk ligt dan op de loer, samen met depressie en angst. Als volger van Jezus is je identiteit minder afhankelijk van wie jij bent, maar vooral van wie Hij is. God heeft je gemaakt en jij mag met Hem samen ontdekken wie je bent en wat je mag doen in zijn Koninkrijk. Misschien heb je de volgende zin al vaak gehoord. God heeft een plan met je leven. Voor mij was dit een hoopvolle, maar ergens ook een beangstigende zin. Wat is dat plan dan? Ben ik nu bezig met dat plan? Ook de gelijkenis van de talenten wordt vaak in dezelfde preek gebruikt. God heeft je talenten gegeven, en wil dat je deze gebruikt. Ook deze opdracht kan zwaar wegen. Jezus zegt dat zijn juk licht is. Hij geeft ongelofelijk veel om jou en ook om jouw welzijn, werkgeluk en gezondheid. 

Burn-out niet verzekerd

De klachten zijn echt, de diagnose burnout ook, maar de verzekeraar vergoedt dit niet.

contact

PLAN EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK